De geschiedenis van het Kasteel van Bonne Espérance

Het oude kasteel van de Tempelaars

Plaatselijke kroniekschrijvers Jean Gougnard et Paul Erève hebben geschreven dat op de plaats van het huidige kasteel, 7 eeuwen geleden een secondair huis van de Order van de Tempelaars stond afhankelijk van Villers le Temple.

Hoewel deze geschriften niet werden ondersteund gedurende de talrijke grondwerken op het einde van de XIX de eeuw en gedurende de jaren 1930, heeft men ouden funderingen ontdekt in het voorplein van het kasteel.

“Het woordenboek van de Belgische gemeenten” vermeld: “het oude kasteel van de Tempelaars”, heropgebouwd gedurende de XVIde eeuw (1588) en vroeger “Castel de Bonne Espérance” genoemd.

De uitgave van Théo Pirard, “Villers le Temple, geliefde grond van de Tempelaars en de Orde van Malta” zegt: “In 1312, sticht paus Clément Vde Ridders van Sint Douanes (Orde van Malta) en noemt hen erfgename van de bezittingen der Tempelaars.

Het kasteel van goede Hoop komt voor in een overzicht gedateerd van 1313 weergevend de lijst van de eigendommen afhankelijk van de Commanderij de Villers”.

De naam is meerdere malen genoemd in notarisaktes van huur, rente of verkoop. Spijtig hebben we geen kennis van enige gravure van dit tijdperk.

Als, zoals men denkt, het oude kasteel van de Tempeliers herbouwd in de 16e eeuw afhankelijk was van de commanderij van Villers le Temple, kan de rust van de plaats die bevorderlijk is voor bemiddeling de oorsprong van zijn naam zijn.

Bovendien was het ondergrondse netwerk voor velen een middel om zich te verbergen of te ontsnappen.

De naam is meerdere malen genoemd in notarisaktes van huur, rente of verkoop. Spijtig hebben we geen kennis van enige gravure van dit tijdperk.

Tableau qui montre la façade nord du château de Bonne-EspéranceTableau qui montre la façade sud du château de Bonne-Espérance

Van 1588 tot heden

Het kasteel zoals we het vandaag zien dateert uit het jaar 1588. Het is inderdaad in deze tijd dat de familie Audace – inwoner van Piemonte – het eigendom van Bonne Espérance koopt, de site herbouwt en ontwikkelt.

Deze familie herbouwde het kasteel en aanlegde het ganse domein. Gedurende de eeuwen werd Bonne Espérance eigendom van verschillende families. De familie Hecking verbleef er van 1875 tot 1911 en ondernam er grote binnen evenals buiten verbouwingen.

De oude zadelkamer en de twee paardenstallen werden ook op het einde van de XIXde eeuw gerestaureerd. In 1911, kwam het ganse erfdeel in de handen van Ridder Pol de Laminne terecht. Deze verkocht het domein een jaar later aan de Baron de Loën d’Enschede echtgenote van Claire Vandevelde.

De Baron de Loën d’Enschede zal de kleine toren in natuurstenen met een 4 zijden dak laten bouwen volgens plannen van de architect Balat.

In deze toren werd er een réservoir aangelegd dat het ganse kasteel met watervoorziening bezorgde. Na de dood van de ouders in 1967, werd het kasteel en de bijgebouwen tussen de erfgenamen verdeeld (1 zoon, 4 dochters).

In 1988, kocht Dokter Mitiku Belachew en zijn echtgenoten Mevr. Danielle Corman het centrale gedeelte van het kasteel – erfenis van Baron Emmanuel.

Wij bezitten dit gedeelte sinds februari 2000. Na de dood van de 2 laatste erfgenamen, Gisberte en Hélène de Loën d’Enschede, in januari 2001, hebben we het gedeelte van Gisberte et de grond van Hélène gekocht.

Het vroegere domein telt nu 5 ha en is gedeeltelijk opnieuw samengesteld.

2016: het kasteel onderging een grote facelift. Inderdaad, de volledige daken en gevels zijn hersteld dankzij de bijdrage van de erfgoeddienst van het Waalse Gewest.