Geschiedenis

huile côté rue non datée Plaatselijke kroniekschrijvers Jean Gougnard et Paul Erève hebben geschreven dat op de plaats van het huidige kasteel, 7 eeuwen geleden een secondair huis van de Order van de Tempelaars stond afhankelijk van Villers le Temple. Hoewel deze geschriften niet werden ondersteund gedurende de talrijke grondwerken op het einde van de XIX de eeuw en gedurende de jaren 1930, heeft men ouden funderingen ontdekt in het voorplein van het kasteel. "Het woordenboek van de Belgische gemeenten" vermeld: "het oude kasteel van de Tempelaars", heropgebouwd gedurende de XVIde eeuw (1588) en vroeger "Castel de Bonne Espérance" genoemd. De uitgave van Théo Pirard, "Villers le Temple, geliefde grond van de Tempelaars en de Orde van Malta" zegt: "In 1312, sticht paus Clément Vde Ridders van Sint Douanes (Orde van Malta) en noemt hen erfgename van de bezittingen der Tempelaars. Het kasteel van goede Hoop komt voor in een overzicht gedateerd van 1313 weergevend de lijst van de eigendommen afhankelijk van de Commanderij de Villers". De naam is meerdere malen genoemd in notarisaktes van huur, rente of verkoop. Spijtig hebben we geen kennis van enige gravure van dit tijdperk.

huile côté jardin non datéeBonne Espérance. Deze familie herbouwde het kasteel en aanlegde het ganse domein. Gedurende de eeuwen werd Bonne Espérance eigendom van verschillende families. De familie Hecking verbleef er van 1875 tot 1911 en ondernam er grote binnen evenals buiten verbouwingen. De oude zadelkamer en de twee paardenstallen werden ook op het einde van de XIXde eeuw gerestaureerd. In 1911, kwam het ganse erfdeel in de handen van Ridder Pol de Laminne terecht. Deze verkocht het domein een jaar later aan de Baron de Loën d'Enschede echtgenote van Claire Vandevelde. De Baron de Loën d'Enschede zal de kleine toren in natuurstenen met een 4 zijden dak volgens plannen van de architect Balat. In deze toren werd er een réservoir aangelegd dat het ganse kasteel met watervoorziening bezorgde. Na de dood van de ouders in 1967, werd het kasteel en de bijgebouwen tussen de erfgenamen verdeeld (1 zoon, 4 dochters). In 1988, kocht Dokter Mitiku Belachew et zijn echtgenoten Mevr. Danielle Corman het centrale gedeelte van het kasteel – erfenis van Baron Emmanuel. Wij bezitten dit gedeelte sinds februari 2000. Na de dood van de 2 laatste erfgenamen, Gisberte en Hélène de Loën d'Enschede, in januari 2001, hebben het gedeelte van Gisberte et de grond van Hélène gekocht. Het vroegere domein telt nu 5 ha en is gedeeltelijk opnieuw samengesteld.

Origine du nom. De naam "Bonne Espérance" zou een goddienstelijke kenmerk kunnen hebben. Er bestaat inderdaad in Hengouwen een abdij met deze naam. Maar ze had geen eigendom in Tihange. Als, zoals men denkt, het oude kasteel van de Tempelaars, herbouwd werd in de XVIde eeuw en afhankelijk was van de abdij van Villers le, zou misschien de kalmte van de omgeving lijdend tot meditatie, aan de oorsprong zijn van de naam. De ondergrondse galerijen waar zoveel mensen zich konden verbergen of ontsnappen werden misschien ook beschouwd als een hoop van heil.